Zábřeh - Růžové Údolí


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Horniny zábřežského krystalinika a hydrotermální mineralizace


Souřadnice S42:
49° 53,215´
16° 49,945´
338 m n.m.
mapa KČT č. 52 (A3)


Klíčová slova: zábřežské krystalinikum, ruly, fylity, hydrotermální mineralizace


Exkurzní lokalitou je činný stěnový lom (foto 1, 2 a 3) ležící jižně od Růžového Údolí, vlevo od silnice do Zábřehu (mapa 1); lom je vyznačen v turistické mapě. Pro vstup je nutné povolení provozovatele.

V lomu jsou těženy tzv. „zábřežské ruly“ (mapa 2), přítomné zde v několika varietách. Zatímco „zábřežské ruly“ vystupující v západní stěně lomu mají spíše vzhled fylitu (foto 4 a 5), ve východní stěně se skutečně podobají rulám (foto 6 a 7). Zejména v horninách fylitového vzhledu se hojně vyskytují sekreční křemenné žíly a čočky (foto 8) o mocnosti zpravidla do 20 cm. Z rul v nejvýchodnější části lomu jsou popisovány (Fojt, 1999) kalcitové žilky se sporadickým galenitem, jenž je provázen pyritem; druhotné minerály jsou zastoupeny cerusitem a goethitem.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Postřelmůvek, Vitošov nebo Bludov.


Fojt B. (1999): Galenit ze Zábřehu na Moravě. - Minerál, 7(1999), No. 3, str. 222-223.Zpět na hlavní stránku