Straník

>
Straník: geologická situace v okolí lokality

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 25-12 Hranice, vydal Český geologický ústav, 1996, redaktor listu P. Pálenský. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 5 – deluviofluviální sedimenty; 7 – deluviální sedimenty; 8 – sprašové hlíny; 14 – jílovito-hlinité eluvium s úlomky pískovců; 22 – podslezská jednotka: podmenilitové souvrství; 31 – slezská jednotka (godulský vývoj): těšínsko-hradišťské souvrství, jílovce, pískovce; 32 – vulkanity (těšínity, pikrity, diabasy a jejich tufy).

hlavní stránka text k této lokalitě seznam lokalit mapa lokalit
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist