Dolní Bory

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 84 (B1), bývalá těžba a haldy (foto 13 a 15) označeny červenou tečkou v kroužku a halda nad Oslavou červeným kroužkem (foto 5 a 6).