Jemnice – „U borovice“


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Mramory moldanubika s budinami amfibolitů


Souřadnice S42:
48° 00,118´
15° 34,067´
447 m n.m.
mapa KČT č. 98 (F3)


Klíčová slova: moldanubikum, mramory, amfibolity, budináž


Lokalita se nachází asi 1,5 km jjz. od Jemnice a 1,2 km sv. od Menhartic (mapa 1). Asi 1 km za obcí Menhartice je ze silnice směr Jemnice odbočka lesní cesty směrem k vodárenskému objektu. Po levé straně této cesty se asi 150 m od silnice nachází starý lom.


Okolí lokality je geologicky poměrně komplikované (mapa 2) – je řazeno k dílčím jednotkám moldanubika (drosendorfská a gföhlská) nebo do vratěnínské jednotky moravika.

Širší okolí je tvořeno dvěma jednotkami, které tvoří antiformní strukturu. Jádro tvoří komplex okatých rul, amfibolitů a mramorů s výrazným horizontem amfibolizovaných eklogitů, granulitů a drobnými tělesy hadců. Okolní horniny představují monotónní jednotku sillimanit-biotitových pararul s vložkami kvarcitových rul a kvarcitů.

Mramory tvoří zpravidla čočkovitá tělesa o mocnosti několika metrů, která jsou uložena v komplexu rul s hojnými amfibolity nebo přímo v amfibolitech. Amfibolity a budiny retrográdně přeměněných eklogitů se objevují v mramorech. Mramory jsou světle šedé nebo bílé, mají vysoký obsah dolomitové složky (MgO do 20 hm. %). Nekarbonátové minerály jsou vzácné, jejich obsah je vyšší na okrajích těles.

Podmínky vzniku pararul byly stanoveny na 600-720 °C a tlak 8-10 kbar, pro amfibolity 650-850 °C a tlak 8-11 kbar.


Lomová stěna (foto 1 a 2) je tvořena mramory s obsahem grafitu, který vytváří páskovanou strukturu. Charakteristické je intenzivní provrásnění (foto 3). Velmi instruktivní je budinovaná tenká amfibolitová poloha (foto 4, 5 a 6). Rozdílnou kompetenci amfibolitu a mramoru během budináže naznačuje obdélníkový tvar budin. V mramorech mezi amfibolitovými budinami jsou viditelné vrásy s protisměrnými zámky. Směr protažení budin je SV – JZ. Podobně je postižena i tenká pegmatitová žilka.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Jemnice-Na Jemničkách, Županovice nebo Bítovánky.


Houzar S. (1999): Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1998, 112-113.

Melichar R. a Houzar S. (2005): Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005. Jemnice – opuštěné kamenolomy „Na Jemničkách“ a „U borovice“: deformované mramory a amfibolity moldanubika. – Sborník 2. sjezdu ČGS, Slavonice, 2005.Zpět na hlavní stránku