Bítovánky u Želetavy


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Grafitické kvarcity moldanubika s obsahem vanadových minerálů


Souřadnice S42:
49° 09,457´
15° 41,204´
658 m.n.m.
mapa KČT č. 80 (B3)


Klíčová slova: moravské moldanubikum, grafitické kvarcity, V-muskovit, V-turmalín


Lokalita se nachází asi 1,5 km sv. od Želetavy. Přístup od Bítovánek je po polní cestě (foto 1), která vede severním směrem a vzdálenost k lokalitě je asi 1,2 km - cestu sleduje i modrá turistická značka (mapa 1). Lokalitou je drobný, dnes nečinný lůmek (foto 2) v lesním remízku hned vedle polní cesty.


Oblast lokality náleží k moravskému moldanubiku, které představují biotitové a sillimanit-biotitové pararuly s vložkami amfibolitů, pyroxenových rul a sillimanitových kvarcitů (mapa 2). Grafitické kvarcity (foto 3 a 4) jsou litologicky homogenní a tvoří pruhy o mocnosti do 30 m a mohou přecházet do K-živcových grafitických rul. Tektonické postižení se projevuje duktilní deformací a migrací grafitu do střižných zón. Hornina má znaky metamorfózy vyšší amfibolitové facie sillimanit-cordieritového typu (foto 5 a 6). Převládajícím minerálem je undulózně zhášející křemen s jehličkami sillimanitu. Obsah grafitu kolísá od 4 do 10 obj.% a místy způsobuje páskování horniny. Akcesoricky jsou přítomny apatit, zirkon, V-muskovit a V-turmalín.


Vanadový muskovit je reprezentován polytypem 2M1 a tvoří lupínky světle zelené barvy (foto 7 a 8), které zatlačují sillimanit a křemen. Vanad zastupuje ve struktuře Al v oktaedrické pozici – obsah je 1 – 6 hm. % V2O3.

Tmavozelené až hnědozelené krystaly vanadového turmalínu jsou uspořádány do ploch foliace v grafitem bohatých kvarcitech. Chemické složení je kolísavé (kolem 6 hm. % V2O3) a odpovídá V-dravitu.


Podobné pruhy grafitických kvarcitů se vyskytují např. u Jakubova, Lesonic, Čechočovic a Luk nad Jihlavou.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Mrákotín, Vanov nebo Jemnice - U borovice nebo Na Jemničkách.


Houzar S. (1995): Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 89-90, Brno.Zpět na hlavní stránku