Nové Valteřice u Moravského Berouna


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Odvápněné křemité pískovce a křemité slepence v souvrství „moravskoberounských slepenců“


Souřadnice S42:
49° 50.072´
17° 27.831´
587 m.n.m.
mapa KČT č. 56 (B4)


Klíčová slova: moravskoberounské slepence, křemité pískovce, křemité slepence


Exkurzní lokalitou je lom (foto 1 a 2) ležící cca 1 km jjz. od kostela v Nových Valteřicích. Do lomu se dostaneme po silnici vedoucí  z Moravského Berouna na Nové Valteřice (mapa 1). Asi 4 km za Moravským Berounem (2 km za odbočkou k chatě Gizeta) z této silnice odbočuje vlevo lesní asfaltová komunikace, které nás dovede po 300 m k lomu (resp. k závoře před lomem).


V lomu jsou odkryty tzv.“moravskoberounské slepence“ (mapa 2). Jde o souvrství tvořené středně zrnitými nebo hrubozrnnými křemitými pískovci a také křemitými slepenci (foto 3 a 4). Klastická složka pískovců a slepenců je podle Zapletala (1972) tvořena z více než 90 % křemenným materiálem, což platí jak pro psefitickou frakci, tak i frakci psamitickou.

Pukliny probíhající pískovci i slepenci bývají vyplněny kaolinem s písčitou příměsí (Jaroš a Mísař, 1955).

Jak pískovce, tak i slepence jsou na povrchových výchozech silně rozpadavé (foto 5 a 6), a to díky vyloužení jejich karbonátového pojiva (viz Zapletal 1972).


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Červená hora u Staré Libavé, Bohučovice nebo Ondrášov.


Jaroš J., Mísař Z. (1955): Slepence na basi hornobenešovských drob v Nízkém Jeseníku. - PSOK, 16, 56-65, 518-522. Ostrava.

Zapletal J. (1972): Příspěvek k litologii moravskoberounských slepenců. - Čas. Slez. muz., Vědy přír., 21, 121-126. Opava.



Zpět na hlavní stránku