Supíkovice


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Supíkovický mramor pronikaný žilami pyroxenického pegmatitu


Souřadnice S42:
50° 18,428´
17°15,307´
375 m n.m.
mapa KČT č. 54 (B5)


Klíčová slova: mramory, pyroxenické pegmatity, diopsid-hedenbergit, titanit


Exkurzní lokalitou je jámový lom (foto 1, 2 a 8) situovaný cca 500 m sz. od kostela v Supíkovicích (mapa 1); lom leží vlevo od silnice č. 455 probíhající Supíkovicemi směrem na Velké Kunětice. Lom je v činý a ke vstupu je nezbytné povolení provozovatele.


V lomu jsou těženy mramory pláště žulovského plutonu (foto 3). Supíkovický mramor je z petrografického hlediska mramorem kalcitickým. Je středně až hrubě zrnitý, šedý, šedobílý až bílý, většinou s neostrými šmouhami nebo pruhy šedé barvy (je v nich přítomen grafit – foto 4 a 5) nebo světle hnědé barvy (obsah flogopitu – foto 6).

Supíkovický mramor je pro své vynikající vlastnosti označován jako „slezská Carrara“ (vzhledem k podobnosti s bílými mramory z italské Carrary) – foto 7. Jde o jeden z našich nejkvalitnějších dekoračních kamenů (viz Slivka a Horná 2002). Pro svoji vysokou pevnost je velmi vhodný na leštěné dlažby a obklady interiérů, dlažební mozaiku (řezanou) pro pěší zóny a prvky zahradní architektury.


V supíkovickém lomu jsou velmi časté žíly pegmatitů, které pronikají mramory. Jejich mocnost je často řádově v centimetrech nebo decimetrech, zjištěny zde ale byly i žíly o mocnosti přes 1 m. Zajímavá je absence reakčních lemů na styku pegmatitu s mramorem. Pegmatitové žíly jsou složeny z plagioklasu, klinopyroxenu diopsid-hedenbergitové řady; méně hojný je křemen, růžově zbarvený zoisit a titanit v podobě hnědých psaníčkovitých krystalů (o velikosti zpravidla do 5 mm). Pegmatitové žíly podrobněji popisují Cháb a Žáček (1994).


V okolí je řada dalších zajímavých lokalit, např. lom Bukovice, Zlatý Chlum u Jeseníku nebo Vidnava.


Cháb J. - Žáček V. (1994): Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe). - Věstník Česk. geol. úst, 69, 1-12. Praha.

Slivka V., Horná R. (2002): Srovnání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky. - U-R-GP, 9, 6, 19-23. Praha.Zpět na hlavní stránku