Kokory u Přerova


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Pleistocenní travertinová kupa


Souřadnice S42:
49° 29,545´
17° 23,061´
263 m n.m.
mapa KČT č. 57 (C5)


Klíčová slova: travertinová kupa, travertin


Malý lom (foto 1 a 2) se nachází asi 8 km sz. od Přerova mezi silnicí č. 55 Přerov – Olomouc a silnicí Kokory – Žeravice, z níž je také přístupný. Od obce Kokory je vzdálen asi 500 m (mapa 1). Pro vstup je nezbytné povolení majitele lomu.


Travertinové kupy v oblasti jsou spojeny s výskytem olomoucko-přerovského zlomu a jejich vznik byl podmíněn přítomností devonských vápenců (mapa 2) ve spojitosti s mladou tektonickou aktivitou, která je doprovázena mj. výrony uhličitých kyselek a plynného oxidu uhličitého.

Těleso travertinové kupy leží v nadloží staropleistocenní terasy řeky Moravy, tzv. kokorských slepenců a má mocnost kolem 7 m. Podle paleontologických nálezů je těleso řazeno do období staršího günzu. Samotný travertin je nepravidelně deskovitý (foto 3), místy silně kavernózní (foto 4), místy celistvý (foto 5). Proměnlivé zbarvení horniny podmiňuje páskovanou strukturu (foto 6 a 7), která je ve svých odstínech žluté až hnědé barvy velmi atraktivní pro využití ve stavebnictví. Vrstvy travertinu jsou mísovitě prohnuté a celé těleso je rozčleněno vertikálními puklinami do bloků. Pukliny jsou místy vyplněny horninovou drtí.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. vápencové lomy v Hranicích na Moravě nebo lokality kulmských sedimentů Výkleky, Olšovec a Boňkov.


Tyráček J. (1961): Geologické poměry pleistocenních travertinů v Kokorách u Přerova. – Anthropozoikum, 9, 87-105.

Zimák J. a kol. (1995): Průvodce ke geologickým exkurzím – Střední a severní Morava, Slezsko. – UP Olomouc, 74 stran.


Zpět na hlavní stránku