Kamenná


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Magmatity třebíčského masivu


Souřadnice S42:
49° 16,656´
16° 04,214´
449 m n.m.
mapa KČT č. 84 (D2)


Klíčová slova: třebíčský masiv, durbachity


Obec Kamenná se nachází asi 10 km jv. od Velkého Meziříčí. Lom (foto 1) je situován asi 500 m sv. od obce (mapa 1), přístupová cesta vede po odbočce ze silnice č. 390 Tasov – Kamenná asi 300 m před obcí. Lom je činný, pro vstup je nezbytný souhlas provozovatele lomu.


Etážový lom (foto 2, 3 a 4) je založen v horninách třebíčského masivu (mapa 2), které můžeme označit jako porfyrické amfibol-biotitové melanokratní žuly až křemenné syenity. Hornina je tmavě šedá s výraznými porfyrickými vyrostlicemi K-živců (foto 5). Vyrostlice bývají karlovarsky zdvojčatělé a někdy i zonální (foto 6), ve výbruse jsou vždy pertitické (foto 7). Plagioklas tvoří součást základní hmoty a odpovídá svým složením andezínu. Téměř vždy je polysynteticky zdvojčatělý, místy zonální (foto 7). Křemen je zastoupen zpravidla podružně, tvoří shluky nepravidelných zrn. Amfibol bývá světle zelený, velmi slabě pleochroický (foto 8 a 9), často uzavírá apatit a zirkon. Biotit je lupenitý, hnědočervené barvy s výrazným pleochroismem (foto 10 a 11). Bývá chloritizován a velmi častá je přítomnost pleochroických dvůrků kolem apatitu a zirkonu. Akcesorické minerály jsou velmi hojné, a to zejména apatit (foto 12), zirkon (foto 12), titanit (foto 13 a 14) a allanit.

Stejnoměrně zrnité variety se v lomu objevují méně často, běžné jsou enklávy jiných typů hornin, zpravidla mafických, s drobně zrnitou strukturou (foto 15). Běžný je doprovod drobných žilek aplitů a pegmatitů.


V lomu probíhá těžba jednotlivých bloků, ze kterých se pak vyrábí silniční obrubníky nebo leštěné obkladové desky. Jedná se o podobný typ těžby jako např. na Žulovsku (viz Nový lom).


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Tasov, Naloučany nebo Vícenice.


Bowes D. R. and Košler J. (1993): Geochemical comparsion of the subvolcanic appinite suite of the British caledonides and the durbachite suite of the central European hercynides: Evidence for associated shoshonitic and granitic magmatism. - Mineral. and Petrol., 48, 47-63.Zpět na hlavní stránku