Tasov


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Kontakt durbachitů třebíčského masivu a migmatitů moldanubika


Souřadnice S42:
49° 18,051´
16° 05,190´
412 m n.m.
mapa KČT č. 84 (D2)


Klíčová slova: třebíčský masiv, moldanubikum, durbachyty, migmatity


Lokalita se nachází asi 1 km ssz. od kostela v Tasově (mapa 1) a přístup je po asfaltové (dále štěrkové) místní komunikaci (vede po ní modrá turistická značka). Za posledním statkem je třeba odbočit vpravo (foto 1) a pokračovat po úzké lesní cestě proti proudu bezejmenného potoka ještě 300-400 m. V pravém svahu se pak objeví starý lom (foto 2 a 3).


Lom je založen na samém okraji třebíčského masivu (mapa 2) a vystupují zde horniny označované jako porfyrické amfibol-biotitové melanokratní žuly až křemenné syenity. Hornina je výrazně porfyrická (foto 4), vyrostlice tvoří K-živec (foto 5), přítomen je i křemen, plagioklas, biotit (foto 6), amfibol a běžné jsou akcesorie jako apatit, zirkon (foto 6) nebo allanit (foto 7). Hornina vykazuje výraznou přednostní orientaci živcových vyrostlic (foto 8), která souvisí s tokem magmatu při tuhnutí.


V lomu se také vyskytuje leukokratní biotitový migmatit (se sillimanitem), který reprezentuje horniny strážeckého moldanubika. Hornina má výraznou metamorfní foliaci a páskování (foto 9 a 10). Směry páskování a foliace jsou kolmé na směr orientace živcových vyrostlic v durbachitech. Kontakt obou hornin je ostrý (foto 11).


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Kamenná, Křoví, Naloučany nebo Vícenice.


Zimák J. et al. (1997): Průvodce ke geologickým exkurzím. Morava - střední a jižní část. - Vydavatelství UP Olomouc.Zpět na hlavní stránku