Líšná u Sněžného


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Pegmatit a skarn v horninách svrateckého krystalinika


Souřadnice S42:
49° 38,149´
16° 08,565´
616 m.n.m.
mapa KČT č. 48 (B4)


Klíčová slova: svratecké krystalinikum, pegmatit, skarn, granát, amfibol


Lokalita je starý opuštěný lom hned u silnice z Líšné do Sněžného (foto 1, 2, 8 a 9) v údolí Fryšávky, 600 m jjz. od obce Líšná a asi 300 m z. od osady Hamr (mapa 1).


Lokalita se nachází v jižní části svrateckého krystalinika a líšeňský skarn je jedním z těles, které lemuje styk s moldanubikem (mapa 2).


Skarn je jemně až středně zrnitá horniny (foto 3, 4, 10 a 11) složená z červenohnědého granátu, pyroxenu diopsidové řady, plagioklasu, amfibolu, magnetitu a mladších minerálů - epidotu a prehnitu. Skarnovým tělesem pronikají pegmatitové žíly (foto 5 a 12), která způsobila částečnou resorpci skarnu (foto 6 a 13). Složení pegmatitu je jednoduché - křemen, K-živec, plagioklas, biotit a amfibol-hastingsit (foto 7 a 14). Popsán byl i fluorit.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Nová Ves, Jimramov nebo Domanínek.


Slavík F. (1951): Skarn a jeho resorpce pegmatitem-aplitem u Dolní Líšné na Novoměstsku. - Sbor. Ústř. Úst. geol. k šedesátinám prof. Kettnera, 18, 573-577, Praha.Zpět na hlavní stránku