Domanínek u Bystřice nad Pernštejnem


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Skarnové těleso a pegmatitový žilník s allanitem 


Souřadnice S42:
49° 31,749´
16° 13,675´
582 m.n.m.
mapa KČT č. 48 (C5)


Klíčová slova: strážecké moldanubikum, skarn, pegmatit, allanit


Lokalita se nachází asi 700 m z. od Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem na vrcholu zalesněné kóty 610,7 m – Chocholouš (mapa 1, foto 1). Přístup má po louce, od chatové osady u silnice č. 18 vedoucí od Bystřice nad Pernštejnem do Nového Města na Moravě. Těsně pod vrcholem je opuštěný stěnový lom (foto 2 a 3), ve kterém je vybudována střelnice.


V horninách strážeckého moldanubika (leukokratní dvojslídné ruly) v těsné blízkosti hranice se svrateckým krystalinikem je uloženo malé těleso granátického skarnu. Těleso je proráženo pegmatitovým žilníkem o mocnosti max. 1 m (foto 4 a 5).


Skarn je tvořen pásky nebo šlírami, složenými převážně z klinopyroxu, granátu a amfibolu.


Pegmatit vznikl pravděpodobně parciálním tavením rul a je uložen pouze ve skarnovém tělese – do okolních rul nezasahuje. Složení pegmatitových žil je poměrně jednoduché – křemen, živec a biotit (foto 6). Významný je podíl amfibolu, který tvoří až 1,5 cm velké krystaly (foto 7 a 8), často akumulované na kontaktu se skarnem. Ve skarnu i pegmatitu se při jejich kontaktu objevují zrna metamiktního allanitu, který je vázán hlavně na živcové partie. Živec bývá kolem allanitových zrn rezavě zbarven. Allanit je opticky zcela izotropní s indexem lomu n = 1,732. Po vyžíhaní byly stanoveny mřížkové parametry a = 8,988, b = 4,774, c = 10,18 (vše 10-10m), b = 115°56´.


V širším okolí můžeme navštívit další lokality, např. Líšná, Mirošov nebo Nová Ves.


Bouška V. (1969): Metamiktní allanit z Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem. – Čas. Mineral. Geol., 14, 2, 199-204.

Němec D. (1993): Some exotic mineral assemblages of West-Moravian pegmatites. – Acta Mus. Moraviae, Sci. nat., 78, 13-19.Zpět na hlavní stránku