Letovice


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Serpentinizované peridotity letovického krystalinika


Souřadnice S42:
49° 33,177´
16° 34,673´
346 m.n.m.
mapa KČT č. 50 (E2)


Klíčová slova: letovické krystalinikum, ultrabazika, serpentinity, azbest


Asi 1 km s. od náměstí v Letovicích je malý opuštěný lom, založený v tělese serpentinizovaného peridotitu. Přístup je po asfaltové odbočce ze silnice č. 43 Brno - Svitavy, směrem ke koupališti. Po 150 m se silnice dvojí (cca 100 m před koupalištěm) a v tomto místě vede stezka vzhůru do svahu (foto 1) a po 100 m končí v lomu (foto 2 a 3).


Horniny v lomu jsou součásti ofiolitového komplexu letovického krystalinika. Jedná se ultrabazické metamorfované horniny, které je možné označit jako serpentinity. Hadcové těleso je uloženo v rulách, v těsné blízkosti hornin boskovické brázdy. Horniny mají tmavou barvu se zelenavým nádechem (foto 4). Velmi častá je skvrnitá struktura (foto 5) a hojné jsou žilky tvořené vláknitým amfibolem (foto 6 a 7) nebo chrysotilem (foto 8). Místy se na puklinách objevují povlaky opálu (foto 9). Horniny jsou tektonicky silně postižené (foto 10). Ve složení hornin naprosto převládají minerály serpentinové skupiny (nad 95 %) a zástupcem rudních minerálů je magnetit. Izometrická zrna o velikosti do 1 mm, jsou prostoupena serpentinovými minerály, což ukazuje na jeho vznik během přeměn původní horniny. Na okrajích jsou zrnka přeměněna na hematit.


Minerály serpentinové skupiny jsou uspořádány do interpenetrační mikrostruktury, místy je výrazná rekrystalizace antigoritu. Projevy tlakových deformací vznikly po celkové přeměně horniny (serpentinizace původního olivínu).


Tělesem serpentinitu pronikají mladší karbonátové žilky, převážně se jedná o dolomit. Vtroušeninové zrudnění v těchto žilkách tvoří galenit a magnetit, velmi vzácně pak limonit, chalkozín, covellín, malachit a chryzokol.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Obora, Černá hora nebo Vranová.


Vrtek T. (1991): Studium rudní mineralizace letovického krystalinika. – MS diplomová práce. Masarykova univerzita Brno.

Poubová E. (1984): Amphibolites of the Letovice crystalline complex and their genetic interpretation. – Krystalinikum, 17, 115-127.Zpět na hlavní stránku