Štěpánovice u Tišnova


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Barytová žíla v devonských horninách svratecké klenby moravika


Souřadnice S42:
49° 22,077´
16° 23,422´
261 m n.m.
mapa KČT č. 85 (C1)


Klíčová slova: moravikum, devonské vápence, hydrotermální mineralizace, baryt


Asi 300 m jjv. od Štěpánovic je opuštěný stěnový lom (mapa 1). Přístupová cesta (foto 1) je odbočkou z hlavní silnice č. 387 Tišnov - Nedvědice, asi 800 m za Předklášteřím a 250 m před Štěpánovicemi. Po polní cestě se jde asi 150 m do zašlého lůmku po levé straně a odtud musíme vystoupat do horního patra po kamenito-hlinité cestě.


V centru svratecké klenby moravika vystupuje paraautochtonní jednotka tvořená předdevonskými tišnovskými brunidy a devonským obalem (tzv. duplexová stavba). Předdevonské horniny jsou na lokalitě (foto 2) reprezentovány silně deformovanými a silně alterovanými horninami granitoidního vzhledu červenošedé barvy (foto 3). Devonské horniny jsou zastoupeny především vápenci v tzv. květnické sérii a fylity (foto 4).


Na lokalitě jsou přítomny hydrotermální žíly (foto 5), které prorážejí fylity i vápence a ve vápencích dosahují mocnosti až kolem 2 m. Převládajícím minerálem je světle růžový baryt, zpravidla ve formě štěpných tabulkovitých agregátů (foto 6 a 7). Podružně je zastoupen kalcit a fluorit. Podobná mineralizace se vyskytuje v okolí např. na vrchu Květnice nebo v lomu na Dřínové.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Švařec, Nedvědice - mramor nebo Nedvědice - rula.


Zimák J et al. (1997): Průvodce ke geologickým exkurzím Morava - střední a jižní část. - UP Olomouc.Zpět na hlavní stránku