Svobodné Heřmanice


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Ložisko štípatelných břidlic


Souřadnice S42:
49° 56,784´
17° 39,560´
445 m n.m.
map KČT č. 59 (B1)


Klíčová slova: štípatelné břidlice, expandační břidlice, hydrotermální mineralizace, moravické souvrství


Exkurzní lokalitou je rozsáhlý odkliz po těžbě štípatelných břidlic jámovým lomem (dnes zatopeným s hlubokým jezírkem využívaným k výcviku potapěčů) – foto 1, 2, 3 a 4. Lokalita leží asi 6 km jv. od Horního Benešova, 1 km západně od kostela ve Svobodných Heřmanicích a 700 m východně od železničního nádraží ve Svobodných Heřmanicích. Lom s jezírkem je vyznačen na turistické mapě (mapa 1).


V lomu byly těženy jílové břidlice spodní části moravického souvrství (mapa 2), vhodné na výrobu střešní krytiny (tzv. „štípatelné břidlice“ - foto 5 a 6). Jílové břidlice na lokalitě obsahují prachovcové vložky, vzácně tenké vložky hrubozrnných arkóz (s 30-40 % živců a nestabilních úlomků) a též černých vápnitých drob s pyritem (Kühnel 1967, Kukal 1980, Dvořák 1994); přítomny jsou zde i gravelity (foto 7). V jílových břidlicích se hojně vyskytují bioglyfy (Pek et al. 1978).


Pukliny v jílových břidlicí bývají vyplněny hydrotermální mineralizací, která má charakter až 30 cm mocných křemen-kalcitových žil (foto 8) s místy hojným chloritem klinochlor-chamositové řady (Zimák 1999).


V současné době je surovina deponovaná na odvalech využívána jako expandační břidlice. Dobývací prostor od roku 1995 náleží organizaci MINERAL s.r.o. Horní Benešov.


V širším okolí lze navštívit další lokality, např. Bohučovice, Boňkov, Annina dolina nebo Stará Libavá.


Dvořák J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. Práce ČGÚ, 3, 3-77. Praha.

Kühnel R. (1967): Nové poznatky o petrografii a geochemii kulmu Nízkého Jeseníku. - Sbor. věd. prací VŠB Ostrava, ř. horn.-geol., 13, 117-126.

Kukal Z. (1980): The sedimentology of Devonian and Lower Carboniferous deposits in the western part of the Nízký Jeseník Mountains, Czechoslovakia. - Sbor. geol. Věd, Geol., 34, 131-207. Praha.

Pek, I. - Zapletal, J. - Lang, V. (1978): Trace fossils from the Lower Carboniferous of Moravia. - Čas. Mineral. Geol., 23, 3, 255-263. Praha.

Zimák J. (1999): Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif). - Věst. Čes. geol. Úst., 74, 1, 43-46. Praha.Zpět na hlavní stránku