Ramzová – Obří skály


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Staurolitické svory keprnické klenby


Souřadnice S42:
50° 11,819´
17° 06,203´
1086 m n.m.
mapa KČT č. 5 (A1)


Klíčová slova: silezikum, keprnická klenba, svor, staurolit, andaluzit


Obří skály jsou sklaní útvar, který je význačným bodem nad údolím potoka Staříče. Nachází se asi 3 km vsv. od Ramzové a 1,2 km ssz. od Šeráku ve výšce kolem 1080 m (mapa 1). Nejkratší přístup je po zelené turistické značce z Ramzové údolím Vražedného potoka. Lokality se nachází v CHKO Jeseníky.


Vlastní lokalitu tvoří tělesa několika skalních hradeb a izolovaných skal (foto 1 a 2) ve směru VJV – ZSZ (foto 3). Horniny můžeme ve většině případů označit jako staurolitové svory (foto 4) a patří ke komplexu metamorfovaných hornin keprnické klenby (mapa 2). Složení hornin je kolísavé, převládá křemen, muskovit, biotit, živce a staurolit. Polohy s větším zastoupením křemene lépe odolávají zvětrávání (foto 5). Typickou akcesorií je staurolit, který na lokalitě v v širším okolí tvoří v hornině porfyroblasty až několik cm velké, a místy se objevují i typické prorostlice ve tvaru kříže (foto 6 a 7).

Četné křemenné čočky (foto 8 a 9) velmi často obsahují až několik cm dlouhé sloupečky andalusitu (foto 10) a povrch čoček bývá povlečen agregáty sillimanitu. Ojediněle byl v čočkách zjištěn i sloupcovitý turmalín, který odpovídá dravitu.


V okolí je možno navštívit řadu zajímavých lokalit: na protějším svahu údolí je to lom Na Pomezí, lom v Bukovicích nebo bývalé ložisko Petříkov. Přes Obří skály vede několik pěkných turistických tras, zvláště přes Jiřího chatu dále na Keprník a Vozku.


Zimk J. a kol. (1995): Průvodce ke geologickým exkurzím. Střední, a severní Morava, Slezsko. - Vydavatelství UP Olomouc.


Zpět na hlavní stránku